ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vetje
 
Vetje is een charterbedrijf voor zeevissen en staat als dusdanig ingeschreven onder nummer 31031124 bij de Kamer van Koophandel Amersfoort.
 
Deze website, www.vetje.nl, is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites of drukwerk. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met juridische middelen worden bestreden.
 
Hoewel Vetje de grootste zorg besteedt aan de inhoud van deze website, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook evenals met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
 
Merknamen, productnamen en afbeeldingen betreffende het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
 
Het accepteren van een reservering, houdt in dat de klant de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.
 
Artikel 2. Betaling en Prijzen
 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW. Let op: de prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen ieder moment gewijzigd worden.
  
Betaling kan op diverse manieren plaatsvinden:
 
Door het verschuldigde bedrag over te maken op banknummer NL71KNAB0257705511 ten name van W. Vet te Amersfoort. Vergeet niet om bij betaling uw naam en gereserveerde dag te vermelden.
Betaling mag ook contant plaatsvinden, uiterlijk op de ochtend van de afvaart.
 
Artikel 3. Reserveringen en communicatie
 
Vragen over de mogelijkheden bij Vetje kunnen gemaild naar wim@vetje.nl.
 
Bij eventuele vragen of klachten zal Vetje binnen 5 werkdagen reageren en een redelijke inspanning leveren om het probleem op te lossen.
 
Artikel 4. Overeenkomst
 
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de reservering door Vetje. Door middel van een bevestigingsmail wordt deze reservering bevestigd en is deze voor beide partijen bindend. Vetje is te allen tijde gerechtigd om reserveringen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de reservering te verbinden.
 
Artikel 5. Annulering reservering
 
Als u een reservering plaatst bij Vetje, gaat u akkoord met het betalen van het betreffende bedrag. Afzegging tot 48 uur voor de dag van afvaart is kosteloos. Bij annulering binnen 48 uur voor de dag, dient u 50% te betalen. Dit is een bindende afspraak waar u mee akkoord gaat bij reservering.
 
Heeft u reeds betaald en annuleert u voor de termijn van 48 uur voor de dag, dan zal Vetje het bedrag binnen 5 werkdagen terug storten aan u.
 
Artikel 6. Overmacht
 
Vetje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
De schipper bepaalt te allen tijde of het nog veilig en verantwoord is om te varen. Mocht de schipper beslissen dat dit niet zo is, wordt er terug gekeerd naar de haven. Mocht dit tijdens de eerste helft van uw tocht zijn zal er gedeeltelijk restitutie plaatsvinden.
 
Artikel 7. Persoonsgegevens
 
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand van Vetje. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de reservering van de klant.
 
Artikel 8. Algemeen
 
Vetje heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.vetje.nl te wijzigen.
 
Artikel 9. Privacyverklaring
 
Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw online privacy.
We begrijpen dat u gesteld bent op uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft.
 
Wie zijn wij?
Vetje is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
   
Persoonsgegevens die wij over u verzamelen
We kunnen alleen de diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die worden aangeboden via onze website aan u, voor facturatie en orderverwerking.
  
Uw toestemming
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het beheer van uw account bij ons;
-Ter verificatie van de financiële transacties met betrekking tot de betalingen die u online maakt.
  
Veiligheid
Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:
– Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;
– Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.
U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruikt in een openbare ruimte.
 
Uw rechten
Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, heeft u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen.
 
Gebruik van cookies door Vetje
Vetje maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Vetje indien wettelijk verplicht u vooraf om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Vetje opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Vetje gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
Welke cookies worden gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Etracker GmbH) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
 
Onze contactgegevens
Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar wim@vetje.nl of schrijf ons; Wim Vet, Nijkerkerstraat 3, 3821 CD Amersfoort.